Energia odnwialna pod klucz
pl en
1 2 3

Firma PBDI

 

PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elekroenergetycznego na terenie całego kraju. Zakres usług Spółki obejmuje projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia) przy budowie farm wiatrowych. PBDI S.A. pozyskała dotychczas ponad dwadzieścia zleceń na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski i z powodzeniem je zrealizowała. Niektóre projekty firma wykonała w formie pod klucz (EPC); zakres robót obejmował więc również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, skupiającego czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce.

Kontrakty drogowe z kolei stanowią od lat dużą cześć portfela zamówień realizowanych przez naszą firmę. Większość robót drogowych wykonywana jest własnymi siłami i przy użyciu własnego parku maszyn. W ramach budownictwa inżynieryjnego PBDI S.A. wykonuje również roboty ziemne przy budowach galerii handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Zatrudniamy łącznie około 250 osób – w tym wysokiej klasy menadżerów, wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz doświadczonych pracowników fizycznych i operatorów maszyn. PBDI S.A. zostało utworzone w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. i Rembet Plus Sp. z o.o. Większościowym akcjonariuszem PBDI S.A. jest Erbud S.A., spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.Aktualności

PSEW 2015

PSEW 2015

NA PLACU BUDOWY

Zapraszamy do obejrzenia filmu zarejestrowanego podczas realizacji robót na jednej z farm wiatrowych budowanych przez PBDI